Hogwarts Legacy

Finishing Touches
Rare

Use Ancient Magic on every enemy in the game

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 Meow Danny 97
09 Feb 2023 23:47:05
09 Feb 2023 23:47:05
2 kasumiblack
10 Feb 2023 14:50:32
10 Feb 2023 14:50:32
3 DanHeselwood
11 Feb 2023 12:39:41
11 Feb 2023 12:39:41
4 syproject
11 Feb 2023 14:28:11
11 Feb 2023 14:28:11
5 Greidis
11 Feb 2023 15:50:31
11 Feb 2023 15:50:31
6 BigTymer2047
11 Feb 2023 16:46:53
11 Feb 2023 16:46:53
7 xxpainkiller99x
12 Feb 2023 02:47:38
12 Feb 2023 02:47:38
8 Darth RaLLe
12 Feb 2023 09:42:50
12 Feb 2023 09:42:50
9 Gravebox
12 Feb 2023 11:11:00
12 Feb 2023 11:11:00
10 The spoiled bat
12 Feb 2023 12:05:33
12 Feb 2023 12:05:33
11 Ix iTz JaMeZ
12 Feb 2023 12:51:33
12 Feb 2023 12:51:33
12 GP1333
12 Feb 2023 18:59:02
12 Feb 2023 18:59:02
13 Dale Baldwin
12 Feb 2023 21:35:40
12 Feb 2023 21:35:40
14 oIZAAKo
13 Feb 2023 11:12:37
13 Feb 2023 11:12:37
15 Burk Feed Me
13 Feb 2023 13:49:26
13 Feb 2023 13:49:26
16 XPePiNoRaCiNgX
13 Feb 2023 14:51:53
13 Feb 2023 14:51:53
17 Tigers209718
13 Feb 2023 15:37:47
13 Feb 2023 15:37:47
18 Hectorevil
13 Feb 2023 21:29:36
13 Feb 2023 21:29:36
19 Cosmic Fearz
13 Feb 2023 22:23:48
13 Feb 2023 22:23:48
20 Lost Legends
14 Feb 2023 01:49:11
14 Feb 2023 01:49:11
21 Rhinne
14 Feb 2023 09:37:43
14 Feb 2023 09:37:43
22 HEROIC SN1PER
14 Feb 2023 11:33:43
14 Feb 2023 11:33:43
23 Mazter0fPuppetz
14 Feb 2023 11:41:28
14 Feb 2023 11:41:28
24 Alfa Arty
14 Feb 2023 14:52:52
14 Feb 2023 14:52:52
25 Saltius Maximus
14 Feb 2023 15:51:34
14 Feb 2023 15:51:34
45
1,000
1,556
381
0
Developer
Avalanche Software
Publisher
Warner Bros. Games
Platforms
Xbox Series X|S
Tracking is available for this game.

Achievement Breakdown

Game Leaders

1. Greidis 1,000
2. Dale Baldwin 1,000
3. BigTymer2047 1,000
4. Mazter0fPuppetz 1,000
5. Darth RaLLe 1,000
6. GP1333 1,000
7. XPePiNoRaCiNgX 1,000
8. Tigers209718 1,000
9. Alfa Arty 1,000
10. xxpainkiller99x 1,000
11. Ix iTz JaMeZ 1,000
12. Life Is A Grave 1,000
13. oIZAAKo 1,000
14. G0dZeus1 1,000
15. ItIsTheLord 1,000