Battlefield™ 2042 Xbox Series X|S

War machine
Uncommon

Kill 50 enemies while in Vehicles

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 WraithofCallum
11 Nov 2021 12:49:48
11 Nov 2021 12:49:48
2 JoyousChannel45
11 Nov 2021 13:34:55
11 Nov 2021 13:34:55
3 EdenWeekes86
11 Nov 2021 14:19:01
11 Nov 2021 14:19:01
4 mendesjf86
11 Nov 2021 15:52:29
11 Nov 2021 15:52:29
5 AWU Hades
11 Nov 2021 16:35:17
11 Nov 2021 16:35:17
6 SeTh896
11 Nov 2021 17:37:12
11 Nov 2021 17:37:12
7 H2O Psy
11 Nov 2021 18:32:35
11 Nov 2021 18:32:35
8 Nonoal
11 Nov 2021 22:14:50
11 Nov 2021 22:14:50
9 OnG Vergils
11 Nov 2021 23:26:07
11 Nov 2021 23:26:07
10 Pavloff
11 Nov 2021 23:27:09
11 Nov 2021 23:27:09
11 VE3TRO
12 Nov 2021 00:32:36
12 Nov 2021 00:32:36
12 Guipuchi
12 Nov 2021 00:38:06
12 Nov 2021 00:38:06
13 XI FreiWild IX
12 Nov 2021 00:46:31
12 Nov 2021 00:46:31
14 genesis976100
12 Nov 2021 01:26:26
12 Nov 2021 01:26:26
15 iTzChriis v
12 Nov 2021 01:37:43
12 Nov 2021 01:37:43
16 M0nT4ks
12 Nov 2021 01:51:02
12 Nov 2021 01:51:02
17 SrPereira64
12 Nov 2021 02:36:09
12 Nov 2021 02:36:09
18 Magrelinho BR14
12 Nov 2021 08:47:32
12 Nov 2021 08:47:32
19 RoboFish 1987
12 Nov 2021 11:02:16
12 Nov 2021 11:02:16
20 Zarzykson
12 Nov 2021 13:11:15
12 Nov 2021 13:11:15
21 Kokswijk
12 Nov 2021 15:27:41
12 Nov 2021 15:27:41
22 PlaYOuT91
12 Nov 2021 15:42:10
12 Nov 2021 15:42:10
23 Hirogen D
12 Nov 2021 15:50:36
12 Nov 2021 15:50:36
24 iSev3ns
12 Nov 2021 19:53:04
12 Nov 2021 19:53:04
25 Headrush Prime
12 Nov 2021 20:06:17
12 Nov 2021 20:06:17
34
1,000
1,218
255
0
Developer
DICE
Publisher
Electronic Arts
Platforms
Xbox Series X|S
Tracking is available for this game.

Achievement Breakdown

Game Leaders

1. EdenWeekes86 1,000
2. Hirogen D 1,000
3. Pavloff 1,000
4. Vitiated1 1,000
5. JoNNy BoJanGls 1,000
6. TuKraZe 1,000
7. FB Luan 1,000
8. Pawa7ThEbEsT 1,000
9. Fuzzmeister J 1,000
10. New Zer0 Kanada 1,000
11. Thegeek1994 1,000
12. Priit3 1,000
13. Greidis 1,000
14. Jack Bauer117 1,000
15. Mikokubo 1,000