Battlefield™ 2042 Xbox Series X|S

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 EdenWeekes86
12 Nov 2021 14:04:45
12 Nov 2021 14:04:45
2 Ping1OOO
13 Nov 2021 19:23:55
13 Nov 2021 19:23:55
3 epic fail 1710
13 Nov 2021 22:16:27
13 Nov 2021 22:16:27
4 mendesjf86
14 Nov 2021 07:11:15
14 Nov 2021 07:11:15
5 M0nT4ks
14 Nov 2021 14:11:59
14 Nov 2021 14:11:59
6 Hirogen D
14 Nov 2021 15:23:15
14 Nov 2021 15:23:15
7 AWU Hades
14 Nov 2021 17:13:39
14 Nov 2021 17:13:39
8 VICIUS LIVE 72
14 Nov 2021 18:49:05
14 Nov 2021 18:49:05
9 SeTh896
14 Nov 2021 19:26:00
14 Nov 2021 19:26:00
10 Bertuh
14 Nov 2021 22:20:48
14 Nov 2021 22:20:48
11 Pavloff
15 Nov 2021 03:43:12
15 Nov 2021 03:43:12
12 GaTo FeRoZ
15 Nov 2021 17:30:19
15 Nov 2021 17:30:19
13 El Jacoy
15 Nov 2021 19:12:12
15 Nov 2021 19:12:12
14 WraithofCallum
16 Nov 2021 04:18:00
16 Nov 2021 04:18:00
15 Mr Navidad6318
16 Nov 2021 17:12:17
16 Nov 2021 17:12:17
16 O O Chaser
16 Nov 2021 20:31:12
16 Nov 2021 20:31:12
17 Zarzykson
17 Nov 2021 18:10:49
17 Nov 2021 18:10:49
18 Vramin
17 Nov 2021 19:14:53
17 Nov 2021 19:14:53
19 Bizzicz
17 Nov 2021 23:21:26
17 Nov 2021 23:21:26
20 Skorge Nukenin
18 Nov 2021 20:38:53
18 Nov 2021 20:38:53
21 iTzChriis v
18 Nov 2021 21:22:14
18 Nov 2021 21:22:14
22 H34DCA5E
19 Nov 2021 01:43:50
19 Nov 2021 01:43:50
23 TheMoistAlbino
19 Nov 2021 07:08:30
19 Nov 2021 07:08:30
24 Niqq
19 Nov 2021 09:03:14
19 Nov 2021 09:03:14
25 CRT OTXAR
19 Nov 2021 11:49:29
19 Nov 2021 11:49:29
34
1,000
1,432
272
32
Developer
DICE
Publisher
Electronic Arts
Platforms
Xbox Series X|S
Tracking is available for this game.

Achievement Breakdown

Game Leaders

1. EdenWeekes86 1,000
2. Hirogen D 1,000
3. Pavloff 1,000
4. Vitiated1 1,000
5. JoNNy BoJanGls 1,000
6. TuKraZe 1,000
7. FB Luan 1,000
8. Pawa7ThEbEsT 1,000
9. Fuzzmeister J 1,000
10. New Zer0 Kanada 1,000
11. Thegeek1994 1,000
12. Priit3 1,000
13. Greidis 1,000
14. Jack Bauer117 1,000
15. Mikokubo 1,000