Night at the Museum

Pressin' Yer Luck
Common

Acquire the Pressed Penny Collectible in ALL Museums

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 ChaseMatic
07 May 2009 22:58:04
07 May 2009 22:58:04
2 jjbcbus
08 May 2009 20:32:54
08 May 2009 20:32:54
3 Philly46
08 May 2009 23:51:42
08 May 2009 23:51:42
4 MysticWeirdo
11 May 2009 01:44:25
11 May 2009 01:44:25
5 Holy XXI
12 May 2009 02:02:07
12 May 2009 02:02:07
6 dreamweaver1984
12 May 2009 02:29:20
12 May 2009 02:29:20
7 IoMcI CuRTis
12 May 2009 14:36:30
12 May 2009 14:36:30
8 mcloven869
13 May 2009 17:30:48
13 May 2009 17:30:48
9 I Ebon Hawk I
14 May 2009 01:11:48
14 May 2009 01:11:48
10 EASTCOASTSAVAGE
15 May 2009 20:48:59
15 May 2009 20:48:59
11 MightyMango
16 May 2009 04:40:35
16 May 2009 04:40:35
12 packratshow
17 May 2009 06:09:29
17 May 2009 06:09:29
13 OGamer4Eva
18 May 2009 18:21:37
18 May 2009 18:21:37
14 RonanN1
23 May 2009 13:14:54
23 May 2009 13:14:54
15 Ricey BD6
25 May 2009 20:34:09
25 May 2009 20:34:09
16 SavageOrk
26 May 2009 16:17:06
26 May 2009 16:17:06
17 n1n3r PL
28 May 2009 14:51:30
28 May 2009 14:51:30
18 Cat in rock
29 May 2009 08:13:48
29 May 2009 08:13:48
19 porschephiliac
30 May 2009 02:46:20
30 May 2009 02:46:20
20 Skeltum
31 May 2009 01:32:24
31 May 2009 01:32:24
21 RAMPAGE I RIP I
31 May 2009 18:08:45
31 May 2009 18:08:45
22 AAC Logan89
03 Jun 2009 16:01:49
03 Jun 2009 16:01:49
23 BackHolePuncher
04 Jun 2009 20:57:37
04 Jun 2009 20:57:37
24 creatorindex
06 Jun 2009 08:11:25
06 Jun 2009 08:11:25
25 Wicelow
07 Jun 2009 13:01:33
07 Jun 2009 13:01:33
37
1,000
540
940
0
Platforms
Xbox 360