Night at the Museum

Inflation
Common

Acquire the Pressed Penny Collectible in National Air and Space Museum

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 ChaseMatic
07 May 2009 20:26:20
07 May 2009 20:26:20
2 jjbcbus
08 May 2009 18:48:27
08 May 2009 18:48:27
3 Philly46
08 May 2009 21:52:57
08 May 2009 21:52:57
4 MysticWeirdo
10 May 2009 22:43:46
10 May 2009 22:43:46
5 Holy XXI
11 May 2009 23:16:31
11 May 2009 23:16:31
6 dreamweaver1984
11 May 2009 23:53:05
11 May 2009 23:53:05
7 IoMcI CuRTis
12 May 2009 14:36:29
12 May 2009 14:36:29
8 mcloven869
13 May 2009 17:30:47
13 May 2009 17:30:47
9 I Ebon Hawk I
13 May 2009 20:56:42
13 May 2009 20:56:42
10 EASTCOASTSAVAGE
15 May 2009 16:10:00
15 May 2009 16:10:00
11 MightyMango
16 May 2009 02:41:25
16 May 2009 02:41:25
12 packratshow
17 May 2009 04:26:00
17 May 2009 04:26:00
13 OGamer4Eva
18 May 2009 15:47:15
18 May 2009 15:47:15
14 RonanN1
22 May 2009 22:10:39
22 May 2009 22:10:39
15 Ricey BD6
25 May 2009 17:19:09
25 May 2009 17:19:09
16 n1n3r PL
27 May 2009 19:02:43
27 May 2009 19:02:43
17 porschephiliac
29 May 2009 03:32:08
29 May 2009 03:32:08
18 Cat in rock
29 May 2009 04:37:29
29 May 2009 04:37:29
19 Skeltum
30 May 2009 23:58:24
30 May 2009 23:58:24
20 RAMPAGE I RIP I
31 May 2009 15:48:49
31 May 2009 15:48:49
21 AAC Logan89
03 Jun 2009 13:55:32
03 Jun 2009 13:55:32
22 BackHolePuncher
04 Jun 2009 16:41:15
04 Jun 2009 16:41:15
23 creatorindex
05 Jun 2009 18:20:34
05 Jun 2009 18:20:34
24 Wicelow
06 Jun 2009 21:41:32
06 Jun 2009 21:41:32
25 Derrty NT
06 Jun 2009 22:02:16
06 Jun 2009 22:02:16
37
1,000
540
940
0
Platforms
Xbox 360