15
1,000
198
844
145
Developer
Eastasiasoft Limited, Kaio Meris
Publisher
Eastasiasoft Limited
Platforms
Xbox One