Magic 2015

A Guy with Glasses
Legendary

A Guy with Glasses

Expired 7 years ago

Win 3 online duels without taking any player damage

Challenge Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 ProjectSix
19 Nov 2014 23:45:36
19 Nov 2014 23:45:36
2 Xtowers
20 Nov 2014 03:25:39
20 Nov 2014 03:25:39
3 Daizuko
20 Nov 2014 11:01:03
20 Nov 2014 11:01:03
4 Crigsterz
20 Nov 2014 14:41:44
20 Nov 2014 14:41:44
5 Elliotcoen
20 Nov 2014 20:29:08
20 Nov 2014 20:29:08
6 MLGMakun
20 Nov 2014 20:59:16
20 Nov 2014 20:59:16
7 mcnichoj
21 Nov 2014 03:38:40
21 Nov 2014 03:38:40
8 AB0MINAT10N
21 Nov 2014 04:45:33
21 Nov 2014 04:45:33
9 Snicker91
21 Nov 2014 07:29:48
21 Nov 2014 07:29:48
10 SuperS0nicSam
21 Nov 2014 20:23:48
21 Nov 2014 20:23:48
11 MysticWeirdo
22 Nov 2014 20:21:06
22 Nov 2014 20:21:06
12 METALPEPU
23 Nov 2014 11:32:23
23 Nov 2014 11:32:23
35
1,100
315
354
0
Developer
Wizards of the Coast LLC / Stainless Games Ltd.
Publisher
Microsoft Studios
Platforms
Xbox One