Sonic Generations

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 kondios
28 Oct 2011 18:29:19
28 Oct 2011 18:29:19
2 RGB Colours
29 Oct 2011 01:16:15
29 Oct 2011 01:16:15
3 kyle89a
30 Oct 2011 08:31:36
30 Oct 2011 08:31:36
4 xzer123
30 Oct 2011 18:02:53
30 Oct 2011 18:02:53
5 Txort
31 Oct 2011 16:34:24
31 Oct 2011 16:34:24
6 momodu44
01 Nov 2011 09:45:22
01 Nov 2011 09:45:22
7 MasterDebator88
01 Nov 2011 15:34:40
01 Nov 2011 15:34:40
8 SuperS0nicSam
01 Nov 2011 15:46:33
01 Nov 2011 15:46:33
9 Elysiun
01 Nov 2011 16:43:30
01 Nov 2011 16:43:30
10 Cabbit
01 Nov 2011 17:09:06
01 Nov 2011 17:09:06
11 rogalikmen
01 Nov 2011 18:07:15
01 Nov 2011 18:07:15
12 ScaRFacE XT660
01 Nov 2011 18:22:17
01 Nov 2011 18:22:17
13 Ow Nitram
01 Nov 2011 18:25:57
01 Nov 2011 18:25:57
14 Navy Gunner 04
01 Nov 2011 18:28:45
01 Nov 2011 18:28:45
15 mario546pl
01 Nov 2011 19:25:22
01 Nov 2011 19:25:22
16 Maxximoff
01 Nov 2011 20:10:34
01 Nov 2011 20:10:34
17 Melwing
01 Nov 2011 22:30:55
01 Nov 2011 22:30:55
18 Tcheflash
01 Nov 2011 22:48:19
01 Nov 2011 22:48:19
19 EvilDrShoe
01 Nov 2011 22:53:08
01 Nov 2011 22:53:08
20 DemiDeityLink
02 Nov 2011 00:13:53
02 Nov 2011 00:13:53
21 Stallion83
02 Nov 2011 04:40:24
02 Nov 2011 04:40:24
22 Pacman729
02 Nov 2011 05:42:34
02 Nov 2011 05:42:34
23 HanRyang81
02 Nov 2011 13:48:40
02 Nov 2011 13:48:40
24 CH0L0KUN
02 Nov 2011 16:29:13
02 Nov 2011 16:29:13
25 MedaForce
02 Nov 2011 17:28:19
02 Nov 2011 17:28:19
49
1,000
1,710
282
145
Developer
SEGA
Publisher
SEGA
Platforms
Xbox 360
Tracking is available for this game.

Achievement Breakdown

Game Leaders

1. Sephix1989 1,000
2. Ex GHOSTface 1,000
3. is that Hydro 1,000
4. Mountain Wyvern 1,000
5. Klappstuhl83 1,000
6. xx Kenshira xx 1,000
7. Jay Insomniak 1,000
8. Mr Chaotix 1,000
9. MrGrimReaper L 1,000
10. DaV1nc1Reborn 1,000
11. IRAQI SWAT 1,000
12. v5v 1,000
13. Learn Ya 1,000
14. Crem spams L2 1,000
15. En usko sua 1,000