Sunset Overdrive


Ultra Rare

Challenge Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 Xynvincible
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
2 Little 3vil
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
3 kliqIMB
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
4 OniKawazu
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
5 Fiatim
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
6 M00nm0nkeyHinz
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
7 MysticWeirdo
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
8 InfernalRoadkil
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
9 DarkLord Zephyr
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
10 Worzol 91
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
11 ixnay37
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
12 Grimlocke Prime
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
13 BDK Pahyn
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
14 Edward Hyena
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
15 Z W 1 N D Y
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
16 SookieStackz
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
17 SweDew
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
18 alescio
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
19 Kazama EvilJin
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
20 I Keleborn I
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
21 ilfuse
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
22 Daniirow
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
23 LucaKei
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
24 IIePeXBaT4iK
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
25 Musashi Master
25 Nov 2014 07:00:00
25 Nov 2014 07:00:00
88
1,925
5,742
443
266
Developer
Insomniac Games
Publisher
Microsoft Studios
Platforms
Xbox One
Tracking is available for this game.

Achievement Breakdown

Game Leaders

1. x l Santos 1,925
2. Fiatim 1,925
3. SinisterPledge 1,925
4. AnxiousWikeng74 1,925
5. NilsoSto 1,925
6. GuilhermeFGL 1,925
7. GoNZo x985 1,925
8. Doc Jacmar 1,925
9. Frayed Enz 1,925
10. Dark Devil Wolf 1,925
11. Havoc123 1,925
12. Biohazard071220 1,925
13. TiagoCosta 1,925
14. AGGY RegulatoR 1,925
15. wrog 1,925