Halo: The Master Chief Collection

Chief, Smash!
Ultra Rare

Halo 4: Kill 3 Crawlers in one hit with the Gravity Hammer on Midnight.

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 BLACKandBIG
12 Nov 2014 12:01:16
12 Nov 2014 12:01:16
2 Mistwalker45
13 Nov 2014 13:01:00
13 Nov 2014 13:01:00
3 Jay Insomniak
14 Nov 2014 17:23:36
14 Nov 2014 17:23:36
4 Ex GHOSTface
14 Nov 2014 20:05:51
14 Nov 2014 20:05:51
5 FEAR EPIDEMIC
15 Nov 2014 06:22:38
15 Nov 2014 06:22:38
6 Slowsh
15 Nov 2014 16:40:10
15 Nov 2014 16:40:10
7 Stallion83
16 Nov 2014 03:54:07
16 Nov 2014 03:54:07
8 Psych0 Matt93
16 Nov 2014 09:52:40
16 Nov 2014 09:52:40
9 elad72
16 Nov 2014 11:21:27
16 Nov 2014 11:21:27
10 ExoSin
16 Nov 2014 12:07:08
16 Nov 2014 12:07:08
11 EibeBonbon9584
16 Nov 2014 15:58:32
16 Nov 2014 15:58:32
12 Mudlo7581
17 Nov 2014 02:06:37
17 Nov 2014 02:06:37
13 o0Wrath0fGod0o
17 Nov 2014 03:22:31
17 Nov 2014 03:22:31
14 Sashamorning
17 Nov 2014 05:40:25
17 Nov 2014 05:40:25
15 Artych
17 Nov 2014 08:22:09
17 Nov 2014 08:22:09
16 Conor x420a
17 Nov 2014 17:59:17
17 Nov 2014 17:59:17
17 Dimmock
17 Nov 2014 18:41:04
17 Nov 2014 18:41:04
18 Bloody Shiba
17 Nov 2014 22:43:10
17 Nov 2014 22:43:10
19 NBA Kirkland
18 Nov 2014 08:25:42
18 Nov 2014 08:25:42
20 Mister Dak
19 Nov 2014 01:30:08
19 Nov 2014 01:30:08
21 WAFFLETRAIN7997
19 Nov 2014 09:16:16
19 Nov 2014 09:16:16
22 iNDNCHIEF
20 Nov 2014 15:26:29
20 Nov 2014 15:26:29
23 Cmdr Xendarr
20 Nov 2014 19:43:47
20 Nov 2014 19:43:47
24 SDREW44
21 Nov 2014 10:56:17
21 Nov 2014 10:56:17
25 x Rhys v Mc x
21 Nov 2014 19:40:42
21 Nov 2014 19:40:42
700
7,000
6,554
1,085
0
Developer
343 Industries
Publisher
Microsoft Studios
Platforms
Xbox One
Tracking is available for this game.

Achievement Breakdown

Game Leaders

1. Vitiated1 7,000
2. TheMoreYouPro 7,000
3. YoDz 7,000
4. D3LTA 7,000
5. superjek 7,000
6. Mister Dak 7,000
7. Palesius 7,000
8. AGGY AggressoR 7,000
9. Bond OO7 7,000
10. AGGY RegulatoR 7,000
11. ClockWrkPhantom 7,000
12. ExoSin 7,000
13. Osuraa 7,000
14. JoNNy BoJanGls 7,000
15. Salsbar 7,000