Assassin's Creed II

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 BrodieKing
12 Nov 2009 00:39:57
12 Nov 2009 00:39:57
2 the choose one
12 Nov 2009 19:11:02
12 Nov 2009 19:11:02
3 AiGnIs
12 Nov 2009 22:44:04
12 Nov 2009 22:44:04
4 CeXoNe
13 Nov 2009 15:30:19
13 Nov 2009 15:30:19
5 IoMcI CuRTis
13 Nov 2009 17:52:36
13 Nov 2009 17:52:36
6 CoolMortinator
14 Nov 2009 10:56:27
14 Nov 2009 10:56:27
7 TheTenthPlague
16 Nov 2009 19:54:01
16 Nov 2009 19:54:01
8 DrSwedeLove
16 Nov 2009 20:05:57
16 Nov 2009 20:05:57
9 VE3TRO
16 Nov 2009 23:28:39
16 Nov 2009 23:28:39
10 leptonic
17 Nov 2009 05:14:12
17 Nov 2009 05:14:12
11 Jota117
17 Nov 2009 05:37:34
17 Nov 2009 05:37:34
12 WestBerlinBombr
17 Nov 2009 05:39:58
17 Nov 2009 05:39:58
13 Kaens
17 Nov 2009 06:18:13
17 Nov 2009 06:18:13
14 Big Latin Dude
17 Nov 2009 06:27:13
17 Nov 2009 06:27:13
15 MERZiCiDE
17 Nov 2009 06:49:43
17 Nov 2009 06:49:43
16 NokRipper
17 Nov 2009 07:05:14
17 Nov 2009 07:05:14
17 AproposSwampfox
17 Nov 2009 07:10:53
17 Nov 2009 07:10:53
18 Bastiaen
17 Nov 2009 07:33:28
17 Nov 2009 07:33:28
19 LeckieCharms
17 Nov 2009 07:42:06
17 Nov 2009 07:42:06
20 Unho1y Trinity
17 Nov 2009 07:55:56
17 Nov 2009 07:55:56
21 IrritatedPuppy
17 Nov 2009 08:08:31
17 Nov 2009 08:08:31
22 NekoKera
17 Nov 2009 08:52:45
17 Nov 2009 08:52:45
23 xHybrid Shadowx
17 Nov 2009 09:32:41
17 Nov 2009 09:32:41
24 Killingcorpse
17 Nov 2009 10:06:37
17 Nov 2009 10:06:37
25 SpookySith
17 Nov 2009 11:26:42
17 Nov 2009 11:26:42
50
1,000
4,895
717
1,540
Developer
Ubisoft Montreal
Publisher
Ubisoft
Platforms
Xbox 360
Tracking is available for this game.

Achievement Breakdown

Game Leaders

1. mOn3y M03 1,000
2. iGoofyGamer 1,000
3. DukeTheStranger 1,000
4. MortCrowley 1,000
5. THE BURRELLATER 1,000
6. ERR 5h0wt1m3 1,000
7. DrunknMarksman 1,000
8. Mikokubo 1,000
9. FrostBear 95 1,000
10. xXTheDude90Xx 1,000
11. Alfa Arty 1,000
12. Kiillsouls 1,000
13. RisaValentine97 1,000
14. Pawa7ThEbEsT 1,000
15. Vbyg 1,000