Chip and Charge

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 Darth RaLLe
12 May 2024 13:25:42
12 May 2024 13:25:42
2 X1E18X
14 May 2024 00:49:42
14 May 2024 00:49:42
3 EdenWeekes86
14 May 2024 04:17:21
14 May 2024 04:17:21
4 robilein
14 May 2024 07:58:50
14 May 2024 07:58:50
5 PneumaticTooth
14 May 2024 09:49:11
14 May 2024 09:49:11
6 xxpainkiller99x
14 May 2024 10:43:25
14 May 2024 10:43:25
7 TS2S
14 May 2024 11:17:06
14 May 2024 11:17:06
8 KY PRO 2008
14 May 2024 13:09:02
14 May 2024 13:09:02
9 Manic Ado
14 May 2024 13:48:21
14 May 2024 13:48:21
10 DavidTB78
14 May 2024 14:15:50
14 May 2024 14:15:50
11 J ROLLER 1979
14 May 2024 14:50:52
14 May 2024 14:50:52
12 Midnight Jasper
14 May 2024 14:55:45
14 May 2024 14:55:45
13 MrSlyFoxRSA
14 May 2024 15:54:04
14 May 2024 15:54:04
14 IEvil IMonkey
14 May 2024 16:27:38
14 May 2024 16:27:38
15 candy cowboy
14 May 2024 17:30:00
14 May 2024 17:30:00
16 Ragu35
14 May 2024 17:39:25
14 May 2024 17:39:25
17 Thanat0sZA
14 May 2024 17:49:32
14 May 2024 17:49:32
18 LRD SOTH
14 May 2024 18:15:46
14 May 2024 18:15:46
19 Der flotte Tony
14 May 2024 18:20:14
14 May 2024 18:20:14
20 antonio2PL
14 May 2024 19:09:48
14 May 2024 19:09:48
21 A7X Unleashed
14 May 2024 20:07:44
14 May 2024 20:07:44
22 Fire
14 May 2024 20:26:58
14 May 2024 20:26:58
23 Dizzy Shay
14 May 2024 23:47:31
14 May 2024 23:47:31
24 Kieran717XB
15 May 2024 01:27:14
15 May 2024 01:27:14
25 the NZGuru
15 May 2024 02:30:00
15 May 2024 02:30:00
10
1,000
75
944
69
Developer
909games
Publisher
Weakfish Studio Publishing
Platforms
Xbox One, Xbox Series X|S
Tracking is available for this game.

Achievement Breakdown

Game Leaders

1. Darth RaLLe 1,000
2. X1E18X 1,000
3. EdenWeekes86 1,000
4. robilein 1,000
5. PneumaticTooth 1,000
6. xxpainkiller99x 1,000
7. TS2S 1,000
8. KY PRO 2008 1,000
9. Manic Ado 1,000
10. DavidTB78 1,000
11. J ROLLER 1979 1,000
12. Midnight Jasper 1,000
13. MrSlyFoxRSA 1,000
14. IEvil IMonkey 1,000
15. candy cowboy 1,000