Zombie Derby: Pixel Survival

The Talk
Common

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 Darth RaLLe
13 Feb 2024 12:48:43
13 Feb 2024 12:48:43
2 DanHeselwood
13 Feb 2024 13:33:58
13 Feb 2024 13:33:58
3 EdenWeekes86
13 Feb 2024 15:45:19
13 Feb 2024 15:45:19
4 IEvil IMonkey
13 Feb 2024 16:15:54
13 Feb 2024 16:15:54
5 SiegfriedX
13 Feb 2024 16:33:34
13 Feb 2024 16:33:34
6 A7X Unleashed
13 Feb 2024 18:19:25
13 Feb 2024 18:19:25
7 Dizzy Shay
13 Feb 2024 18:24:36
13 Feb 2024 18:24:36
8 Kreuvaitte
13 Feb 2024 18:51:59
13 Feb 2024 18:51:59
9 Injury 19
13 Feb 2024 19:40:31
13 Feb 2024 19:40:31
10 MADVIRUS
13 Feb 2024 19:43:14
13 Feb 2024 19:43:14
11 KILLING5PR33
13 Feb 2024 19:52:42
13 Feb 2024 19:52:42
12 Cl4dofi
13 Feb 2024 20:14:01
13 Feb 2024 20:14:01
13 DEATH14796
13 Feb 2024 20:15:54
13 Feb 2024 20:15:54
14 XLT Knucklesx
13 Feb 2024 20:40:43
13 Feb 2024 20:40:43
15 Heretic Donk
13 Feb 2024 20:52:17
13 Feb 2024 20:52:17
16 MarcusGearHero
13 Feb 2024 21:11:55
13 Feb 2024 21:11:55
17 AciD237
13 Feb 2024 21:28:22
13 Feb 2024 21:28:22
18 robilein
13 Feb 2024 21:31:42
13 Feb 2024 21:31:42
19 KY PRO 2008
13 Feb 2024 21:39:25
13 Feb 2024 21:39:25
20 MightyMango
13 Feb 2024 22:20:15
13 Feb 2024 22:20:15
21 Crush Revczar
13 Feb 2024 22:25:10
13 Feb 2024 22:25:10
22 NiteJokester
13 Feb 2024 22:47:29
13 Feb 2024 22:47:29
23 Charles D Wayne
13 Feb 2024 23:42:10
13 Feb 2024 23:42:10
24 redknightnz81
14 Feb 2024 04:49:16
14 Feb 2024 04:49:16
25 o EcLiipzE
14 Feb 2024 06:09:25
14 Feb 2024 06:09:25
25
4,000
296
3,305
0
Developer
Brinemedia
Publisher
Brinemedia
Platforms
Xbox One, Xbox Series X|S
Tracking is available for this game.

Achievement Breakdown

Game Leaders

1. Darth RaLLe 4,000
2. EdenWeekes86 4,000
3. IEvil IMonkey 4,000
4. SiegfriedX 4,000
5. A7X Unleashed 4,000
6. Dizzy Shay 4,000
7. Kreuvaitte 4,000
8. Injury 19 4,000
9. MADVIRUS 4,000
10. KILLING5PR33 4,000
11. Cl4dofi 4,000
12. DEATH14796 4,000
13. XLT Knucklesx 4,000
14. Heretic Donk 4,000
15. MarcusGearHero 4,000