Debtor: Enhanced Edition

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 Mr Chaotix
31 May 2023 14:42:00
31 May 2023 14:42:00
2 EdenWeekes86
31 May 2023 15:11:52
31 May 2023 15:11:52
3 Darth RaLLe
31 May 2023 16:18:39
31 May 2023 16:18:39
4 SiegfriedX
31 May 2023 16:24:34
31 May 2023 16:24:34
5 Kaens
31 May 2023 17:00:52
31 May 2023 17:00:52
6 Chunkeh Munkeh
31 May 2023 17:52:11
31 May 2023 17:52:11
7 JieXY
31 May 2023 18:21:53
31 May 2023 18:21:53
8 A7X Unleashed
31 May 2023 18:22:15
31 May 2023 18:22:15
9 AciD237
31 May 2023 19:22:41
31 May 2023 19:22:41
10 Dale Baldwin
31 May 2023 20:15:49
31 May 2023 20:15:49
11 KY PRO 2008
31 May 2023 20:16:37
31 May 2023 20:16:37
12 ATV Birdie
31 May 2023 20:46:52
31 May 2023 20:46:52
13 Kreuvaitte
31 May 2023 20:59:49
31 May 2023 20:59:49
14 XBigMoistPapiX
31 May 2023 21:54:58
31 May 2023 21:54:58
15 MAYPORT 904
31 May 2023 22:11:19
31 May 2023 22:11:19
16 Heretic Donk
31 May 2023 22:19:41
31 May 2023 22:19:41
17 ArnaldoDK
31 May 2023 22:29:57
31 May 2023 22:29:57
18 Dizzy Shay
31 May 2023 23:08:08
31 May 2023 23:08:08
19 Northern Lass
31 May 2023 23:17:09
31 May 2023 23:17:09
20 Spawnycher
01 Jun 2023 00:22:23
01 Jun 2023 00:22:23
21 FlyersFan20
01 Jun 2023 00:48:11
01 Jun 2023 00:48:11
22 robilein
01 Jun 2023 01:45:47
01 Jun 2023 01:45:47
23 X1E18X
01 Jun 2023 01:53:53
01 Jun 2023 01:53:53
24 NiteJokester
01 Jun 2023 02:16:05
01 Jun 2023 02:16:05
25 Injury 19
01 Jun 2023 02:32:56
01 Jun 2023 02:32:56
20
3,000
231
2,515
0
Developer
SharkGames
Publisher
Desert Water Games LLC
Platforms
Xbox One, Xbox Series X|S
Tracking is available for this game.

Downloadable Content

Achievement Breakdown

Game Leaders

1. Heretic Donk 3,000
2. TS2S 3,000
3. Jordan650 3,000
4. Sankaku Hatama 3,000
5. Xandler 3,000
6. AciD237 3,000
7. Darth RaLLe 3,000
8. SiegfriedX 3,000
9. robilein 3,000
10. DEATH14796 3,000
11. Rolodium 3,000
12. IrishWarrior022 3,000
13. EdenWeekes86 3,000
14. X1E18X 3,000
15. KILLING5PR33 3,000