Debtor: Enhanced Edition (Windows 10)

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 EdenWeekes86
31 May 2023 15:23:37
31 May 2023 15:23:37
2 TerreThedark01
31 May 2023 16:06:51
31 May 2023 16:06:51
3 Darth RaLLe
31 May 2023 16:07:46
31 May 2023 16:07:46
4 SiegfriedX
31 May 2023 16:27:19
31 May 2023 16:27:19
5 ibrunosilva
31 May 2023 17:52:49
31 May 2023 17:52:49
6 Chunkeh Munkeh
31 May 2023 18:01:54
31 May 2023 18:01:54
7 JieXY
31 May 2023 18:29:47
31 May 2023 18:29:47
8 A7X Unleashed
31 May 2023 18:33:55
31 May 2023 18:33:55
9 MightyMango
31 May 2023 18:37:41
31 May 2023 18:37:41
10 AciD237
31 May 2023 19:53:10
31 May 2023 19:53:10
11 DEATH14796
31 May 2023 19:57:05
31 May 2023 19:57:05
12 MAYPORT 904
31 May 2023 20:53:18
31 May 2023 20:53:18
13 NiteJokester
31 May 2023 20:59:22
31 May 2023 20:59:22
14 Kreuvaitte
31 May 2023 21:17:33
31 May 2023 21:17:33
15 Ssandrooo
31 May 2023 21:31:49
31 May 2023 21:31:49
16 ArnaldoDK
31 May 2023 22:47:34
31 May 2023 22:47:34
17 Dizzy Shay
31 May 2023 22:48:51
31 May 2023 22:48:51
18 DarqStalker
31 May 2023 22:50:08
31 May 2023 22:50:08
19 Northern Lass
31 May 2023 23:08:36
31 May 2023 23:08:36
20 Eric From Cali
31 May 2023 23:24:08
31 May 2023 23:24:08
21 Injury 19
01 Jun 2023 02:15:07
01 Jun 2023 02:15:07
22 Kieran717XB
01 Jun 2023 02:49:17
01 Jun 2023 02:49:17
23 X1E18X
01 Jun 2023 03:14:21
01 Jun 2023 03:14:21
24 XLT Knucklesx
01 Jun 2023 03:25:07
01 Jun 2023 03:25:07
25 RED047
01 Jun 2023 03:42:46
01 Jun 2023 03:42:46
20
3,000
172
2,654
0
Developer
SharkGames
Publisher
Desert Water Games LLC
Platforms
Windows 10
Tracking is available for this game.

Downloadable Content

Achievement Breakdown

Game Leaders

1. TS2S 3,000
2. SiegfriedX 3,000
3. BULWAY 3,000
4. Jordan650 3,000
5. EdenWeekes86 3,000
6. IrishWarrior022 3,000
7. Link1207 3,000
8. Kaens 3,000
9. KILLING5PR33 3,000
10. Gensui Akainu 3,000
11. X1E18X 3,000
12. Jaigoro 3,000
13. LRD SOTH 3,000
14. Dizzy Shay 3,000
15. Streak Leader 3,000