Night at the Museum

For Art's Sake
Common

Acquire the Pressed Penny Collectible in Washington Art Museum

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 ChaseMatic
07 May 2009 21:20:02
07 May 2009 21:20:02
2 jjbcbus
08 May 2009 20:32:54
08 May 2009 20:32:54
3 Philly46
08 May 2009 22:56:30
08 May 2009 22:56:30
4 MysticWeirdo
10 May 2009 23:42:45
10 May 2009 23:42:45
5 IoMcI CuRTis
11 May 2009 20:26:38
11 May 2009 20:26:38
6 Holy XXI
12 May 2009 00:17:45
12 May 2009 00:17:45
7 dreamweaver1984
12 May 2009 01:01:30
12 May 2009 01:01:30
8 mcloven869
12 May 2009 05:06:23
12 May 2009 05:06:23
9 I Ebon Hawk I
13 May 2009 22:23:49
13 May 2009 22:23:49
10 EASTCOASTSAVAGE
15 May 2009 19:14:34
15 May 2009 19:14:34
11 MightyMango
16 May 2009 03:44:59
16 May 2009 03:44:59
12 packratshow
17 May 2009 04:54:19
17 May 2009 04:54:19
13 OGamer4Eva
18 May 2009 17:05:03
18 May 2009 17:05:03
14 RonanN1
23 May 2009 06:55:22
23 May 2009 06:55:22
15 Ricey BD6
25 May 2009 18:26:21
25 May 2009 18:26:21
16 SavageOrk
26 May 2009 15:02:21
26 May 2009 15:02:21
17 n1n3r PL
27 May 2009 20:29:06
27 May 2009 20:29:06
18 Commode59
28 May 2009 00:22:48
28 May 2009 00:22:48
19 porschephiliac
29 May 2009 04:31:12
29 May 2009 04:31:12
20 Cat in rock
29 May 2009 06:05:40
29 May 2009 06:05:40
21 klj099rus
30 May 2009 11:47:46
30 May 2009 11:47:46
22 Skeltum
31 May 2009 00:50:39
31 May 2009 00:50:39
23 RAMPAGE I RIP I
31 May 2009 16:35:30
31 May 2009 16:35:30
24 AAC Logan89
03 Jun 2009 14:43:52
03 Jun 2009 14:43:52
25 BackHolePuncher
04 Jun 2009 18:01:09
04 Jun 2009 18:01:09
37
1,000
540
940
0
Platforms
Xbox 360