Night at the Museum

Coin a Phrase
Common

Acquire the Pressed Penny Collectible in Federal Archives

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 ChaseMatic
07 May 2009 20:12:40
07 May 2009 20:12:40
2 jjbcbus
08 May 2009 18:23:24
08 May 2009 18:23:24
3 Philly46
08 May 2009 21:31:57
08 May 2009 21:31:57
4 MysticWeirdo
10 May 2009 22:15:16
10 May 2009 22:15:16
5 IoMcI CuRTis
11 May 2009 19:10:58
11 May 2009 19:10:58
6 Holy XXI
11 May 2009 22:59:47
11 May 2009 22:59:47
7 dreamweaver1984
11 May 2009 23:40:41
11 May 2009 23:40:41
8 mcloven869
12 May 2009 04:24:54
12 May 2009 04:24:54
9 I Ebon Hawk I
13 May 2009 20:48:27
13 May 2009 20:48:27
10 EASTCOASTSAVAGE
15 May 2009 15:53:18
15 May 2009 15:53:18
11 MightyMango
16 May 2009 02:30:03
16 May 2009 02:30:03
12 packratshow
17 May 2009 01:15:55
17 May 2009 01:15:55
13 OGamer4Eva
17 May 2009 23:46:07
17 May 2009 23:46:07
14 RonanN1
22 May 2009 21:52:26
22 May 2009 21:52:26
15 Ricey BD6
25 May 2009 17:08:46
25 May 2009 17:08:46
16 n1n3r PL
27 May 2009 18:30:36
27 May 2009 18:30:36
17 Commode59
27 May 2009 23:07:11
27 May 2009 23:07:11
18 porschephiliac
29 May 2009 03:19:44
29 May 2009 03:19:44
19 Cat in rock
29 May 2009 04:14:30
29 May 2009 04:14:30
20 klj099rus
30 May 2009 09:01:22
30 May 2009 09:01:22
21 Skeltum
30 May 2009 23:45:53
30 May 2009 23:45:53
22 RAMPAGE I RIP I
31 May 2009 15:39:38
31 May 2009 15:39:38
23 AAC Logan89
03 Jun 2009 13:39:04
03 Jun 2009 13:39:04
24 CrzyBlueSmurF
03 Jun 2009 20:36:45
03 Jun 2009 20:36:45
25 BackHolePuncher
04 Jun 2009 20:57:35
04 Jun 2009 20:57:35
37
1,000
540
940
0
Platforms
Xbox 360