Night at the Museum

Penny Pinch
Common

Acquire the Pressed Penny Collectible in Lincoln Memorial

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 ChaseMatic
07 May 2009 22:13:23
07 May 2009 22:13:23
2 jjbcbus
08 May 2009 19:34:57
08 May 2009 19:34:57
3 Philly46
08 May 2009 23:51:42
08 May 2009 23:51:42
4 MysticWeirdo
11 May 2009 01:44:24
11 May 2009 01:44:24
5 IoMcI CuRTis
11 May 2009 21:45:01
11 May 2009 21:45:01
6 Holy XXI
12 May 2009 01:26:40
12 May 2009 01:26:40
7 dreamweaver1984
12 May 2009 02:29:17
12 May 2009 02:29:17
8 mcloven869
12 May 2009 18:14:00
12 May 2009 18:14:00
9 I Ebon Hawk I
14 May 2009 01:11:47
14 May 2009 01:11:47
10 EASTCOASTSAVAGE
15 May 2009 20:48:57
15 May 2009 20:48:57
11 MightyMango
16 May 2009 04:40:32
16 May 2009 04:40:32
12 packratshow
17 May 2009 06:09:28
17 May 2009 06:09:28
13 OGamer4Eva
18 May 2009 18:21:36
18 May 2009 18:21:36
14 RonanN1
23 May 2009 13:14:54
23 May 2009 13:14:54
15 Ricey BD6
25 May 2009 20:34:08
25 May 2009 20:34:08
16 SavageOrk
26 May 2009 16:17:05
26 May 2009 16:17:05
17 n1n3r PL
28 May 2009 14:51:30
28 May 2009 14:51:30
18 Cat in rock
29 May 2009 08:13:47
29 May 2009 08:13:47
19 porschephiliac
30 May 2009 02:46:19
30 May 2009 02:46:19
20 klj099rus
30 May 2009 13:00:14
30 May 2009 13:00:14
21 Skeltum
31 May 2009 01:32:24
31 May 2009 01:32:24
22 RAMPAGE I RIP I
31 May 2009 17:40:51
31 May 2009 17:40:51
23 AAC Logan89
03 Jun 2009 16:01:48
03 Jun 2009 16:01:48
24 BackHolePuncher
04 Jun 2009 19:20:29
04 Jun 2009 19:20:29
25 creatorindex
06 Jun 2009 08:11:24
06 Jun 2009 08:11:24
37
1,000
540
940
0
Platforms
Xbox 360