Night at the Museum

Mint Condition
Common

Acquire the Pressed Penny Collectible in New York Museum of Natural History

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 ChaseMatic
07 May 2009 19:46:33
07 May 2009 19:46:33
2 jjbcbus
08 May 2009 17:50:20
08 May 2009 17:50:20
3 Philly46
08 May 2009 21:15:56
08 May 2009 21:15:56
4 MysticWeirdo
10 May 2009 21:52:40
10 May 2009 21:52:40
5 Holy XXI
11 May 2009 22:42:32
11 May 2009 22:42:32
6 dreamweaver1984
11 May 2009 23:25:56
11 May 2009 23:25:56
7 mcloven869
12 May 2009 04:01:44
12 May 2009 04:01:44
8 IoMcI CuRTis
12 May 2009 14:19:19
12 May 2009 14:19:19
9 I Ebon Hawk I
13 May 2009 20:39:22
13 May 2009 20:39:22
10 EASTCOASTSAVAGE
15 May 2009 15:30:24
15 May 2009 15:30:24
11 MightyMango
16 May 2009 02:10:17
16 May 2009 02:10:17
12 CrzyBlueSmurF
16 May 2009 10:13:19
16 May 2009 10:13:19
13 packratshow
16 May 2009 19:43:06
16 May 2009 19:43:06
14 OGamer4Eva
17 May 2009 23:33:14
17 May 2009 23:33:14
15 RonanN1
23 May 2009 05:58:47
23 May 2009 05:58:47
16 Ricey BD6
25 May 2009 16:45:50
25 May 2009 16:45:50
17 n1n3r PL
27 May 2009 18:15:17
27 May 2009 18:15:17
18 Commode59
27 May 2009 22:50:31
27 May 2009 22:50:31
19 porschephiliac
29 May 2009 02:57:19
29 May 2009 02:57:19
20 Cat in rock
29 May 2009 03:48:04
29 May 2009 03:48:04
21 Skeltum
30 May 2009 23:32:49
30 May 2009 23:32:49
22 RAMPAGE I RIP I
31 May 2009 18:01:04
31 May 2009 18:01:04
23 AAC Logan89
03 Jun 2009 13:43:55
03 Jun 2009 13:43:55
24 BackHolePuncher
04 Jun 2009 20:44:16
04 Jun 2009 20:44:16
25 creatorindex
05 Jun 2009 17:37:02
05 Jun 2009 17:37:02
37
1,000
540
940
0
Platforms
Xbox 360