Night at the Museum

Picasso
Common

Picasso

20

Acquire all "Paint Tube" Collectibles

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 ChaseMatic
07 May 2009 21:14:55
07 May 2009 21:14:55
2 jjbcbus
08 May 2009 20:31:53
08 May 2009 20:31:53
3 Philly46
08 May 2009 22:52:54
08 May 2009 22:52:54
4 MysticWeirdo
10 May 2009 23:34:52
10 May 2009 23:34:52
5 IoMcI CuRTis
11 May 2009 20:22:02
11 May 2009 20:22:02
6 Holy XXI
12 May 2009 00:17:00
12 May 2009 00:17:00
7 dreamweaver1984
12 May 2009 00:57:58
12 May 2009 00:57:58
8 mcloven869
12 May 2009 05:02:35
12 May 2009 05:02:35
9 I Ebon Hawk I
13 May 2009 22:20:55
13 May 2009 22:20:55
10 EASTCOASTSAVAGE
15 May 2009 19:08:06
15 May 2009 19:08:06
11 MightyMango
16 May 2009 03:37:24
16 May 2009 03:37:24
12 packratshow
17 May 2009 04:50:33
17 May 2009 04:50:33
13 OGamer4Eva
18 May 2009 17:00:43
18 May 2009 17:00:43
14 RonanN1
23 May 2009 06:50:39
23 May 2009 06:50:39
15 Ricey BD6
25 May 2009 18:05:50
25 May 2009 18:05:50
16 SavageOrk
26 May 2009 14:59:22
26 May 2009 14:59:22
17 n1n3r PL
27 May 2009 20:20:05
27 May 2009 20:20:05
18 Commode59
28 May 2009 00:16:12
28 May 2009 00:16:12
19 porschephiliac
29 May 2009 04:27:15
29 May 2009 04:27:15
20 Cat in rock
29 May 2009 05:57:51
29 May 2009 05:57:51
21 klj099rus
30 May 2009 11:42:25
30 May 2009 11:42:25
22 Skeltum
31 May 2009 00:48:48
31 May 2009 00:48:48
23 RAMPAGE I RIP I
31 May 2009 16:33:27
31 May 2009 16:33:27
24 AAC Logan89
03 Jun 2009 14:38:01
03 Jun 2009 14:38:01
25 BackHolePuncher
04 Jun 2009 17:48:30
04 Jun 2009 17:48:30
37
1,000
540
940
0
Platforms
Xbox 360