Night at the Museum

Magnetic Personality
Common

Acquire all "Museum Magnet" Collectibles

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 ChaseMatic
07 May 2009 19:47:02
07 May 2009 19:47:02
2 jjbcbus
08 May 2009 18:05:41
08 May 2009 18:05:41
3 Philly46
08 May 2009 21:14:21
08 May 2009 21:14:21
4 MysticWeirdo
10 May 2009 22:02:47
10 May 2009 22:02:47
5 IoMcI CuRTis
11 May 2009 18:54:11
11 May 2009 18:54:11
6 Holy XXI
11 May 2009 22:42:17
11 May 2009 22:42:17
7 dreamweaver1984
11 May 2009 23:29:33
11 May 2009 23:29:33
8 mcloven869
12 May 2009 04:00:56
12 May 2009 04:00:56
9 I Ebon Hawk I
14 May 2009 18:12:12
14 May 2009 18:12:12
10 EASTCOASTSAVAGE
15 May 2009 15:37:51
15 May 2009 15:37:51
11 MightyMango
16 May 2009 02:16:08
16 May 2009 02:16:08
12 CrzyBlueSmurF
16 May 2009 10:11:00
16 May 2009 10:11:00
13 packratshow
17 May 2009 01:02:21
17 May 2009 01:02:21
14 OGamer4Eva
17 May 2009 23:31:33
17 May 2009 23:31:33
15 RonanN1
22 May 2009 21:33:16
22 May 2009 21:33:16
16 Ricey BD6
25 May 2009 16:47:03
25 May 2009 16:47:03
17 n1n3r PL
27 May 2009 18:16:31
27 May 2009 18:16:31
18 Commode59
27 May 2009 22:52:28
27 May 2009 22:52:28
19 porschephiliac
29 May 2009 03:03:39
29 May 2009 03:03:39
20 Cat in rock
29 May 2009 03:46:33
29 May 2009 03:46:33
21 klj099rus
30 May 2009 13:40:23
30 May 2009 13:40:23
22 Skeltum
30 May 2009 23:31:57
30 May 2009 23:31:57
23 RAMPAGE I RIP I
31 May 2009 15:24:45
31 May 2009 15:24:45
24 AAC Logan89
03 Jun 2009 12:59:40
03 Jun 2009 12:59:40
25 BackHolePuncher
04 Jun 2009 20:48:02
04 Jun 2009 20:48:02
37
1,000
540
940
0
Platforms
Xbox 360