Night at the Museum

Mudface
Common

Mudface

20

Repair all Broken Exhibits in Washington Art Museum

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 ChaseMatic
07 May 2009 21:14:52
07 May 2009 21:14:52
2 jjbcbus
08 May 2009 20:42:59
08 May 2009 20:42:59
3 Philly46
08 May 2009 22:52:50
08 May 2009 22:52:50
4 MysticWeirdo
10 May 2009 23:34:47
10 May 2009 23:34:47
5 IoMcI CuRTis
11 May 2009 20:22:00
11 May 2009 20:22:00
6 Holy XXI
12 May 2009 00:16:57
12 May 2009 00:16:57
7 dreamweaver1984
12 May 2009 00:57:52
12 May 2009 00:57:52
8 mcloven869
13 May 2009 17:59:01
13 May 2009 17:59:01
9 I Ebon Hawk I
13 May 2009 22:20:52
13 May 2009 22:20:52
10 EASTCOASTSAVAGE
15 May 2009 19:21:51
15 May 2009 19:21:51
11 MightyMango
16 May 2009 05:20:35
16 May 2009 05:20:35
12 packratshow
17 May 2009 04:50:30
17 May 2009 04:50:30
13 OGamer4Eva
18 May 2009 16:59:28
18 May 2009 16:59:28
14 RonanN1
23 May 2009 06:50:31
23 May 2009 06:50:31
15 Ricey BD6
25 May 2009 18:05:46
25 May 2009 18:05:46
16 SavageOrk
26 May 2009 14:59:17
26 May 2009 14:59:17
17 n1n3r PL
27 May 2009 20:19:57
27 May 2009 20:19:57
18 Commode59
28 May 2009 00:16:08
28 May 2009 00:16:08
19 porschephiliac
29 May 2009 04:27:11
29 May 2009 04:27:11
20 Cat in rock
29 May 2009 05:57:49
29 May 2009 05:57:49
21 Skeltum
31 May 2009 00:48:45
31 May 2009 00:48:45
22 RAMPAGE I RIP I
31 May 2009 16:33:25
31 May 2009 16:33:25
23 AAC Logan89
03 Jun 2009 14:37:57
03 Jun 2009 14:37:57
24 BackHolePuncher
04 Jun 2009 17:48:25
04 Jun 2009 17:48:25
25 creatorindex
05 Jun 2009 22:58:06
05 Jun 2009 22:58:06
37
1,000
540
940
0
Platforms
Xbox 360