Night at the Museum

The Eagle Has Landed
Common

Complete Lunar Lander sequence with at least Two Bars of Health Remaining

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 ChaseMatic
07 May 2009 21:58:18
07 May 2009 21:58:18
2 jjbcbus
08 May 2009 19:00:25
08 May 2009 19:00:25
3 Philly46
08 May 2009 23:42:31
08 May 2009 23:42:31
4 MysticWeirdo
11 May 2009 01:10:10
11 May 2009 01:10:10
5 IoMcI CuRTis
11 May 2009 21:33:38
11 May 2009 21:33:38
6 Holy XXI
12 May 2009 01:15:00
12 May 2009 01:15:00
7 dreamweaver1984
12 May 2009 02:21:57
12 May 2009 02:21:57
8 mcloven869
12 May 2009 18:07:16
12 May 2009 18:07:16
9 I Ebon Hawk I
14 May 2009 00:53:51
14 May 2009 00:53:51
10 EASTCOASTSAVAGE
15 May 2009 21:11:06
15 May 2009 21:11:06
11 MightyMango
16 May 2009 04:29:52
16 May 2009 04:29:52
12 packratshow
17 May 2009 05:56:22
17 May 2009 05:56:22
13 OGamer4Eva
18 May 2009 18:06:44
18 May 2009 18:06:44
14 RonanN1
23 May 2009 08:15:12
23 May 2009 08:15:12
15 Ricey BD6
25 May 2009 20:17:10
25 May 2009 20:17:10
16 SavageOrk
26 May 2009 16:45:35
26 May 2009 16:45:35
17 porschephiliac
29 May 2009 05:06:32
29 May 2009 05:06:32
18 Cat in rock
29 May 2009 08:10:07
29 May 2009 08:10:07
19 klj099rus
30 May 2009 13:28:33
30 May 2009 13:28:33
20 Skeltum
31 May 2009 01:23:43
31 May 2009 01:23:43
21 RAMPAGE I RIP I
31 May 2009 17:31:09
31 May 2009 17:31:09
22 AAC Logan89
03 Jun 2009 15:47:41
03 Jun 2009 15:47:41
23 BackHolePuncher
05 Jun 2009 12:30:07
05 Jun 2009 12:30:07
24 creatorindex
06 Jun 2009 19:15:17
06 Jun 2009 19:15:17
25 Wicelow
07 Jun 2009 12:51:57
07 Jun 2009 12:51:57
37
1,000
539
940
0
Platforms
Xbox 360