Night at the Museum

Lady Lindy
Common

Restore Power to Amelia Earhart's Plane

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 jjbcbus
06 May 2009 20:54:38
06 May 2009 20:54:38
2 ChaseMatic
07 May 2009 20:44:59
07 May 2009 20:44:59
3 Philly46
08 May 2009 22:19:58
08 May 2009 22:19:58
4 MysticWeirdo
10 May 2009 22:58:32
10 May 2009 22:58:32
5 IoMcI CuRTis
11 May 2009 19:41:19
11 May 2009 19:41:19
6 Holy XXI
11 May 2009 23:41:32
11 May 2009 23:41:32
7 dreamweaver1984
12 May 2009 00:13:59
12 May 2009 00:13:59
8 mcloven869
12 May 2009 04:44:17
12 May 2009 04:44:17
9 I Ebon Hawk I
13 May 2009 21:48:43
13 May 2009 21:48:43
10 EASTCOASTSAVAGE
15 May 2009 16:24:15
15 May 2009 16:24:15
11 MightyMango
16 May 2009 03:03:12
16 May 2009 03:03:12
12 packratshow
17 May 2009 04:12:03
17 May 2009 04:12:03
13 OGamer4Eva
18 May 2009 16:07:45
18 May 2009 16:07:45
14 RonanN1
23 May 2009 06:17:14
23 May 2009 06:17:14
15 Ricey BD6
25 May 2009 17:33:09
25 May 2009 17:33:09
16 n1n3r PL
27 May 2009 19:35:58
27 May 2009 19:35:58
17 Commode59
27 May 2009 23:34:41
27 May 2009 23:34:41
18 porschephiliac
29 May 2009 03:48:23
29 May 2009 03:48:23
19 Cat in rock
29 May 2009 05:16:28
29 May 2009 05:16:28
20 klj099rus
30 May 2009 09:38:03
30 May 2009 09:38:03
21 Skeltum
31 May 2009 00:08:25
31 May 2009 00:08:25
22 RAMPAGE I RIP I
31 May 2009 16:06:05
31 May 2009 16:06:05
23 Big Sleazy
03 Jun 2009 14:04:00
03 Jun 2009 14:04:00
24 AAC Logan89
03 Jun 2009 14:10:41
03 Jun 2009 14:10:41
25 BackHolePuncher
04 Jun 2009 16:56:42
04 Jun 2009 16:56:42
37
1,000
540
940
0
Platforms
Xbox 360