Night at the Museum

Fossil Fuel
Common

Complete the Trilobite Puzzle in the National Museum of Natural History

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 jjbcbus
07 May 2009 18:52:34
07 May 2009 18:52:34
2 ChaseMatic
07 May 2009 23:06:50
07 May 2009 23:06:50
3 Philly46
08 May 2009 23:24:43
08 May 2009 23:24:43
4 MysticWeirdo
11 May 2009 01:00:17
11 May 2009 01:00:17
5 Holy XXI
12 May 2009 01:01:04
12 May 2009 01:01:04
6 dreamweaver1984
12 May 2009 03:06:47
12 May 2009 03:06:47
7 IoMcI CuRTis
12 May 2009 15:33:27
12 May 2009 15:33:27
8 mcloven869
13 May 2009 18:13:33
13 May 2009 18:13:33
9 I Ebon Hawk I
13 May 2009 23:57:16
13 May 2009 23:57:16
10 EASTCOASTSAVAGE
15 May 2009 20:05:58
15 May 2009 20:05:58
11 MightyMango
16 May 2009 04:22:46
16 May 2009 04:22:46
12 packratshow
17 May 2009 05:22:29
17 May 2009 05:22:29
13 OGamer4Eva
18 May 2009 18:01:10
18 May 2009 18:01:10
14 RonanN1
23 May 2009 13:46:17
23 May 2009 13:46:17
15 Ricey BD6
25 May 2009 21:24:12
25 May 2009 21:24:12
16 SavageOrk
26 May 2009 15:33:37
26 May 2009 15:33:37
17 Commode59
28 May 2009 00:41:57
28 May 2009 00:41:57
18 n1n3r PL
28 May 2009 16:41:16
28 May 2009 16:41:16
19 porschephiliac
29 May 2009 04:49:11
29 May 2009 04:49:11
20 Cat in rock
29 May 2009 06:47:04
29 May 2009 06:47:04
21 Skeltum
31 May 2009 05:41:19
31 May 2009 05:41:19
22 RAMPAGE I RIP I
31 May 2009 17:20:42
31 May 2009 17:20:42
23 AAC Logan89
03 Jun 2009 15:25:19
03 Jun 2009 15:25:19
24 BackHolePuncher
05 Jun 2009 12:21:44
05 Jun 2009 12:21:44
25 creatorindex
06 Jun 2009 19:51:50
06 Jun 2009 19:51:50
37
1,000
540
940
0
Platforms
Xbox 360