Call of Duty®: Black Ops Cold War

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 schwang88
12 Nov 2020 13:00:42
12 Nov 2020 13:00:42
2 Alahert
12 Nov 2020 13:12:34
12 Nov 2020 13:12:34
3 Bobby Tacos NZ
12 Nov 2020 13:37:30
12 Nov 2020 13:37:30
4 PuRe Pretzel
12 Nov 2020 14:10:30
12 Nov 2020 14:10:30
5 III Skyzo III
12 Nov 2020 15:25:10
12 Nov 2020 15:25:10
6 Thegeek1994
12 Nov 2020 17:09:42
12 Nov 2020 17:09:42
7 Mr Infuse
12 Nov 2020 17:20:09
12 Nov 2020 17:20:09
8 UltimateZenith1
12 Nov 2020 17:42:58
12 Nov 2020 17:42:58
9 Psparky27
12 Nov 2020 18:10:01
12 Nov 2020 18:10:01
10 l Ramz l
12 Nov 2020 18:28:01
12 Nov 2020 18:28:01
11 wael1234
12 Nov 2020 19:18:56
12 Nov 2020 19:18:56
12 Sloppy Saliva
12 Nov 2020 20:01:00
12 Nov 2020 20:01:00
13 val14valentin56
12 Nov 2020 20:05:11
12 Nov 2020 20:05:11
14 Boydy
12 Nov 2020 21:18:02
12 Nov 2020 21:18:02
15 iDVP
12 Nov 2020 22:09:40
12 Nov 2020 22:09:40
16 TSO icepanda
12 Nov 2020 22:22:21
12 Nov 2020 22:22:21
17 ViVA ScOpEz
12 Nov 2020 23:09:33
12 Nov 2020 23:09:33
18 Gruyerman
12 Nov 2020 23:45:55
12 Nov 2020 23:45:55
19 Luna Spectrum
12 Nov 2020 23:58:34
12 Nov 2020 23:58:34
20 NiftyProNinja
13 Nov 2020 00:27:25
13 Nov 2020 00:27:25
21 vG iiJoker
13 Nov 2020 00:46:00
13 Nov 2020 00:46:00
22 x Rhys v Mc x
13 Nov 2020 00:48:06
13 Nov 2020 00:48:06
23 K1LLER M4N 117
13 Nov 2020 00:53:39
13 Nov 2020 00:53:39
24 BadBoyKenny23
13 Nov 2020 00:57:51
13 Nov 2020 00:57:51
25 xP3RF3CTiONi5Tx
13 Nov 2020 01:18:40
13 Nov 2020 01:18:40
44
1,000
2,024
312
0
Publisher
Activision Publishing, Inc.
Platforms
Xbox One
Tracking is available for this game.

Achievement Breakdown

Game Leaders

1. Vitiated1 1,000
2. CptEhsan 1,000
3. ZER0 5up3rh3r0 1,000
4. BabyishDuck 1,000
5. epic fail 1710 1,000
6. I King Leo I 1,000
7. Itzz Sh0wt1m3 1,000
8. Raildo2011 1,000
9. superjek 1,000
10. UltimateZenith1 1,000
11. Thegeek1994 1,000
12. Funnypenguin18 1,000
13. Ow Nitram 1,000
14. TuKraZe 1,000
15. Vunxi 1,000