Prince of Persia: The Forgotten Sands

Prince of Water
Common

Defeat 50 enemies using the Ice Blast.

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 Valeryu
16 May 2010 05:09:12
16 May 2010 05:09:12
2 TrueAchievement
16 May 2010 14:04:42
16 May 2010 14:04:42
3 sMASTER SHAKEs
16 May 2010 20:05:26
16 May 2010 20:05:26
4 BLiNK tR
17 May 2010 14:42:43
17 May 2010 14:42:43
5 THEGAME WORLD
18 May 2010 17:44:16
18 May 2010 17:44:16
6 Worzol 91
20 May 2010 20:43:01
20 May 2010 20:43:01
7 Frostbite
21 May 2010 00:14:09
21 May 2010 00:14:09
8 danpsfx
21 May 2010 14:02:46
21 May 2010 14:02:46
9 Ow Nitram
21 May 2010 19:07:36
21 May 2010 19:07:36
10 IVI l K E Y
21 May 2010 19:38:20
21 May 2010 19:38:20
11 Grimlocke Prime
21 May 2010 21:58:02
21 May 2010 21:58:02
12 DonNikos
22 May 2010 11:36:06
22 May 2010 11:36:06
13 IceWhiteScarab
22 May 2010 19:15:45
22 May 2010 19:15:45
14 Falconkeeper79
22 May 2010 19:18:41
22 May 2010 19:18:41
15 AlmighalX
23 May 2010 00:56:22
23 May 2010 00:56:22
16 dreamweaver1984
24 May 2010 12:41:48
24 May 2010 12:41:48
17 Aria Ghahremani
24 May 2010 19:22:18
24 May 2010 19:22:18
18 McSpark86
24 May 2010 19:32:50
24 May 2010 19:32:50
19 Storm1674
25 May 2010 00:03:11
25 May 2010 00:03:11
20 zavorka
25 May 2010 11:00:59
25 May 2010 11:00:59
21 creatorindex
25 May 2010 15:37:08
25 May 2010 15:37:08
22 Checco
25 May 2010 17:37:52
25 May 2010 17:37:52
23 RebuiltDog
25 May 2010 22:54:32
25 May 2010 22:54:32
24 Bond OO7
26 May 2010 03:33:36
26 May 2010 03:33:36
25 EffEmmGee
26 May 2010 11:32:42
26 May 2010 11:32:42
40
1,000
1,348
678
0
Developer
Ubisoft Montreal
Publisher
Ubisoft
Platforms
Xbox 360