Prince of Persia: The Forgotten Sands

Like Dominoes
Common

Knock down 5 enemies with one kick.

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 Valeryu
15 May 2010 10:09:24
15 May 2010 10:09:24
2 sMASTER SHAKEs
16 May 2010 19:01:44
16 May 2010 19:01:44
3 BLiNK tR
17 May 2010 09:44:03
17 May 2010 09:44:03
4 CoolMortinator
18 May 2010 20:07:06
18 May 2010 20:07:06
5 Thndrhwk
19 May 2010 03:51:06
19 May 2010 03:51:06
6 SHUTEN DOJI
19 May 2010 07:23:04
19 May 2010 07:23:04
7 AlmighalX
20 May 2010 00:20:45
20 May 2010 00:20:45
8 Frostbite
20 May 2010 01:32:16
20 May 2010 01:32:16
9 SpookySith
20 May 2010 05:23:35
20 May 2010 05:23:35
10 BDK Pahyn
20 May 2010 11:54:16
20 May 2010 11:54:16
11 Worzol 91
20 May 2010 16:35:27
20 May 2010 16:35:27
12 antonio2PL
20 May 2010 17:20:44
20 May 2010 17:20:44
13 CrzyBlueSmurF
20 May 2010 18:27:09
20 May 2010 18:27:09
14 Storm1674
20 May 2010 21:01:47
20 May 2010 21:01:47
15 AdamantHen
20 May 2010 21:18:10
20 May 2010 21:18:10
16 Ow Nitram
20 May 2010 22:55:27
20 May 2010 22:55:27
17 IceWhiteScarab
20 May 2010 23:44:40
20 May 2010 23:44:40
18 King Wicked VI
21 May 2010 01:21:17
21 May 2010 01:21:17
19 Falconkeeper79
21 May 2010 04:02:53
21 May 2010 04:02:53
20 danpsfx
21 May 2010 12:07:43
21 May 2010 12:07:43
21 Checco
21 May 2010 14:06:36
21 May 2010 14:06:36
22 Grimlocke Prime
21 May 2010 14:53:39
21 May 2010 14:53:39
23 DonNikos
21 May 2010 20:02:42
21 May 2010 20:02:42
24 McSpark86
21 May 2010 22:39:32
21 May 2010 22:39:32
25 Jaigoro
22 May 2010 09:11:20
22 May 2010 09:11:20
40
1,000
1,348
678
0
Developer
Ubisoft Montreal
Publisher
Ubisoft
Platforms
Xbox 360