Prince of Persia: The Forgotten Sands

No longer human
Common

No longer human

50 Secret

Suffered defeat at Malik's hands.

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 Valeryu
16 May 2010 03:22:54
16 May 2010 03:22:54
2 TrueAchievement
16 May 2010 10:47:27
16 May 2010 10:47:27
3 sMASTER SHAKEs
16 May 2010 21:16:29
16 May 2010 21:16:29
4 BLiNK tR
18 May 2010 07:52:46
18 May 2010 07:52:46
5 THEGAME WORLD
18 May 2010 21:07:03
18 May 2010 21:07:03
6 antonio2PL
20 May 2010 19:09:09
20 May 2010 19:09:09
7 Frostbite
21 May 2010 00:29:46
21 May 2010 00:29:46
8 AlmighalX
21 May 2010 01:51:42
21 May 2010 01:51:42
9 danpsfx
21 May 2010 15:50:39
21 May 2010 15:50:39
10 Ow Nitram
21 May 2010 16:57:45
21 May 2010 16:57:45
11 IVI l K E Y
21 May 2010 19:31:49
21 May 2010 19:31:49
12 Grimlocke Prime
21 May 2010 21:10:18
21 May 2010 21:10:18
13 AdamantHen
22 May 2010 01:05:33
22 May 2010 01:05:33
14 IceWhiteScarab
22 May 2010 04:41:15
22 May 2010 04:41:15
15 Falconkeeper79
22 May 2010 06:03:39
22 May 2010 06:03:39
16 DonNikos
22 May 2010 23:00:19
22 May 2010 23:00:19
17 zavorka
24 May 2010 16:13:53
24 May 2010 16:13:53
18 Storm1674
24 May 2010 19:28:24
24 May 2010 19:28:24
19 Aria Ghahremani
24 May 2010 19:42:20
24 May 2010 19:42:20
20 dreamweaver1984
25 May 2010 06:46:19
25 May 2010 06:46:19
21 BDK Pahyn
25 May 2010 10:02:13
25 May 2010 10:02:13
22 Checco
25 May 2010 16:34:15
25 May 2010 16:34:15
23 McSpark86
25 May 2010 19:27:13
25 May 2010 19:27:13
24 Jarkeles
25 May 2010 19:52:22
25 May 2010 19:52:22
25 DEATH14796
26 May 2010 00:15:23
26 May 2010 00:15:23
40
1,000
1,348
678
0
Developer
Ubisoft Montreal
Publisher
Ubisoft
Platforms
Xbox 360