Grand Slam Tennis 2

No Set Lost
Common

Career - Win a tournament without losing a set

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 CH0L0KUN
07 Feb 2012 04:04:59
07 Feb 2012 04:04:59
2 Eagle 0ne
08 Feb 2012 14:26:02
08 Feb 2012 14:26:02
3 Xeno Manou
09 Feb 2012 18:06:47
09 Feb 2012 18:06:47
4 jjbcbus
10 Feb 2012 05:41:19
10 Feb 2012 05:41:19
5 D3L8OY
10 Feb 2012 09:29:34
10 Feb 2012 09:29:34
6 Akuza89
10 Feb 2012 15:52:59
10 Feb 2012 15:52:59
7 xl Giovanni lx
10 Feb 2012 18:50:56
10 Feb 2012 18:50:56
8 PixelGamerUK
10 Feb 2012 19:38:57
10 Feb 2012 19:38:57
9 MAPO78
10 Feb 2012 22:26:51
10 Feb 2012 22:26:51
10 Heraldo7
10 Feb 2012 23:54:06
10 Feb 2012 23:54:06
11 MueKE
11 Feb 2012 00:00:28
11 Feb 2012 00:00:28
12 WoodsMonk
11 Feb 2012 19:33:58
11 Feb 2012 19:33:58
13 joairess
12 Feb 2012 00:57:19
12 Feb 2012 00:57:19
14 Mr Bojango
12 Feb 2012 16:03:42
12 Feb 2012 16:03:42
15 CoolMortinator
13 Feb 2012 17:47:42
13 Feb 2012 17:47:42
16 Karletto82
13 Feb 2012 18:39:33
13 Feb 2012 18:39:33
17 ScouserTommy71
14 Feb 2012 02:17:44
14 Feb 2012 02:17:44
18 Rusthuna
14 Feb 2012 13:36:22
14 Feb 2012 13:36:22
19 xx ishan23 xx
14 Feb 2012 17:40:21
14 Feb 2012 17:40:21
20 Raul Causapie
15 Feb 2012 00:20:06
15 Feb 2012 00:20:06
21 KayyDubbzz
15 Feb 2012 03:40:01
15 Feb 2012 03:40:01
22 Weapon360
15 Feb 2012 06:36:38
15 Feb 2012 06:36:38
23 H34DCA5E
16 Feb 2012 00:04:05
16 Feb 2012 00:04:05
24 x l Santos
17 Feb 2012 17:35:30
17 Feb 2012 17:35:30
25 Rusty Nail zh
17 Feb 2012 22:10:24
17 Feb 2012 22:10:24
42
1,000
218
448
0
Platforms
Xbox 360